Κλασσική Οδοντιατρική

Εκτύπωση

 

 

•    Καθαρισμός: 40 ευρώ.
•    Θεραπεία Ουλίτιδος: 80 ευρώ.
•    Θεραπεία Περιοδοντίτιδος: 200 ευρώ ανά τεταρτημόριο.
•    Σφραγίσματα (Λευκά ή Μεταλλικά): 50 – 80 ευρώ.
•    Απονευρώσεις (Ενδοδοντικές Θεραπείες): 80 – 180 ευρώ αναλόγως ριζών δοντιού.
•    Εξαγωγές και Χειρουργεία Γνάθων:  Ενδεικτικά απλή εξαγωγή με συρραφή 60 ευρώ. Εξαγωγή εγκλείστου από 140 ευρώ.