Ορθοδοντική

Εκτύπωση

•    Μηχανήματα Διεύρυνσης Γνάθων Παιδιών με Μεικτή Οδοντοφυΐα (Μασελάκια): 700 ευρώ.
•    Ορθοδοντική με Ακίνητα Μηχανήματα (Σιδεράκια Μεταλλικά): 1.400 ευρώ.
•    Ορθοδοντική με Διαφανή “Σιδεράκια”: 2.000 ευρώ.
•    Positioners: 150 ευρώ.
•    Ανατολή με Έλξη Κυνόδοντα που είναι Έγκλειστος: 700 ευρώ.